Lớp 6 / Môn Sinh Học / Tuần 2 / Kính lúp, kính hiển vi, cách sử dụng.
Câu hỏi
Sử dụng hệ thống điều chỉnh nào để quan sát rõ vật mẫu?
Đáp án
Sử dụng hệ thống điều chỉnh nào để quan sát rõ vật mẫu?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích