Lớp 6 / Môn Sinh Học / Tuần 2 / Kính lúp, kính hiển vi, cách sử dụng.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Sử dụng hệ thống điều chỉnh nào để quan sát rõ vật mẫu?
Đáp án
Sử dụng hệ thống điều chỉnh nào để quan sát rõ vật mẫu?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích