Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 28 / Kiểm tra 1 tiết
Câu hỏi

Hơi nước chỉ ngưng đọng khi:

Đáp án

Hơi nước chỉ ngưng đọng khi:

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Hơi nước chỉ ngưng đọng khi có các hạt nhân ngưng đọng trong không khí.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích