Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 29 / Ki-lô-mét


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đoạn đường từ A đến B dài 41km, đoạn đường từ B đến C ngắn hơn đoạn từ A đến B 18km. Đoạn đường từ B đến C ngắn hơn đoạn đường từ C đến D 11km. Vậy tổng độ dài đoạn đường từ A đến D dài km.

Đáp án

Đoạn đường từ A đến B dài 41km, đoạn đường từ B đến C ngắn hơn đoạn từ A đến B 18km. Đoạn đường từ B đến C ngắn hơn đoạn đường từ C đến D 11km. Vậy tổng độ dài đoạn đường từ A đến D dài km.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích