Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / Ki - lô - gam (tuần 9)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống :

24kg  6kg + 28kg + 11kg = kg

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống :

24kg  6kg + 28kg + 11kg = kg

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích