Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 7 / Ki - lô -gam


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hoa có 6 quyển vở và 5 cái bút. Mẹ mua cho hoa 7 quyển vở và 5 cái bút nữa. Vậy Hoa có tất cả  quyển vở và  cái bút.

Đáp án

Hoa có 6 quyển vở và 5 cái bút. Mẹ mua cho hoa 7 quyển vở và 5 cái bút nữa. Vậy Hoa có tất cả  quyển vở và  cái bút.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích