Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 4 / Khối lượng - Đo khối lượng
Câu hỏi
Một túi lạc có khối lượng 1637g. ĐCNN của cân đã dùng là:
Đáp án
Một túi lạc có khối lượng 1637g. ĐCNN của cân đã dùng là:
Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Vì các kết quả đo phải chia hết cho ĐCNN
Mà m = 1637 không chia hết cho 2, 10 ,5

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích