Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 4 / Khối lượng - Đo khối lượng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Một túi lạc có khối lượng 1637g. ĐCNN của cân đã dùng là:
Đáp án
Một túi lạc có khối lượng 1637g. ĐCNN của cân đã dùng là:
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích