Lớp 5 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 3 / Khí hậu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều nên có những khó khăn gì cho hoạt động sản xuất và đời sống của con người ?

Đáp án

Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều nên có những khó khăn gì cho hoạt động sản xuất và đời sống của con người ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích