Lớp 5 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 3 / Khí hậu
Câu hỏi

Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều nên có những khó khăn gì cho hoạt động sản xuất và đời sống của con người ?

Đáp án

Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều nên có những khó khăn gì cho hoạt động sản xuất và đời sống của con người ?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích