Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 27 / Kể chuyện: Trí khôn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả bức tranh phù hợp với nội dung kể sau đây trong bài kể chuyện Trí khôn:

a. Hổ nhìn thấy bác nông dân cày ruộng,
        con trâu rạp mình kéo cày:
          b. Hổ đến hỏi Trâu tại sao
           lại chịu kéo cày cho người:
               
                   
c. Hổ nói chuyện với bác nông đân,
     muốn xem trí khôn của bác:
d. Hổ bị bác nông dân trói và châm lửa đốt,
     tuy thoát nạn nhưng vô cùng hoảng sợ:
               
                   
Đáp án
a. Hổ nhìn thấy bác nông dân cày ruộng,
        con trâu rạp mình kéo cày:
          b. Hổ đến hỏi Trâu tại sao
           lại chịu kéo cày cho người:
               
                   
c. Hổ nói chuyện với bác nông đân,
     muốn xem trí khôn của bác:
d. Hổ bị bác nông dân trói và châm lửa đốt,
     tuy thoát nạn nhưng vô cùng hoảng sợ:
               
                   

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích