Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 35 / Kể chuyện: Sự tích dưa hấu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Qua bài Sự tích dưa hấu, em học tập đức tính gì của An Tiêm?

Đáp án

Qua bài Sự tích dưa hấu, em học tập đức tính gì của An Tiêm?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích