Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 25 / Kể chuyện: Rùa và Thỏ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào câu chuyện Rùa và Thỏ, em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

  • kiên trì và nhẫn nại
  • chủ quan, kiêu ngạo, coi thường Rùa
  • chủ quan, kiêu ngạo, coi thường Thỏ
a. Thỏ thua Rùa vì
.
b. Rùa chậm chạp nhưng nhờ
đã thành công.
Đáp án
a. Thỏ thua Rùa vì
.
b. Rùa chậm chạp nhưng nhờ
đã thành công.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích