Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 29 / Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Quan sát bức tranh số 1 của câu chuyện "Niềm vui bất ngờ" (SGK Tiếng Việt 1 tập 2 - trang 99) và cho biết nội dung nào sau đây ứng với bức tranh đó?

Đáp án

Quan sát bức tranh số 1 của câu chuyện "Niềm vui bất ngờ" (SGK Tiếng Việt 1 tập 2 - trang 99) và cho biết nội dung nào sau đây ứng với bức tranh đó?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích