Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Hai tiếng kì lạ" ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 144), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • công viên
  • dịu dàng
a. Pao-lích giận cả nhà nên bỏ ra
.
b. Ở đây, Pao-lích đã gặp một cụ già. Cụ già đã dạy Pao-lích nói hai tiếng kì lạ nhưng phải nói thật
.
Đáp án
a. Pao-lích giận cả nhà nên bỏ ra
.
b. Ở đây, Pao-lích đã gặp một cụ già. Cụ già đã dạy Pao-lích nói hai tiếng kì lạ nhưng phải nói thật
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích