Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 32 / Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Con Rồng cháu Tiên" (SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 126), em hãy sắp xếp những từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh nói về ý nghĩa câu chuyện:

  • câu chuyện cho thấy được lòng tự hào
  • về nguồn gốc cao quý 
  • của dân tộc ta

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích