Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Quan sát bức tranh sau và cho biết bức tranh ứng với đoạn  trong truyện Có công mài sắt, có ngày nên kim.

                         

Đáp án

Quan sát bức tranh sau và cho biết bức tranh ứng với đoạn  trong truyện Có công mài sắt, có ngày nên kim.

                         

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích