Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Câu hỏi

Quan sát bức tranh sau và cho biết bức tranh ứng với đoạn  trong truyện Có công mài sắt, có ngày nên kim.

                         

Đáp án

Quan sát bức tranh sau và cho biết bức tranh ứng với đoạn  trong truyện Có công mài sắt, có ngày nên kim.

                         

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích