Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 33 / Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Cô chủ không biết quý tình bạn" (SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 135), em hãy sắp xếp những từ sau để tạo thành câu nói về ý nghĩa câu chuyện:

  • tình bạn,
  • ai không quý
  • người ấy sẽ cô độc

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích