Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 26 / Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả bức tranh phù hợp với nội dung kể sau đây trong bài kể chuyện Cô bé trùm khăn đỏ:

a. Mẹ giao làn bánh
cho Khăn Đỏ mang đi biếu bà:
          b. Sói nói với Khăn Đỏ trong rừng
     có hoa, có chim, hãy dừng lại ngắm cảnh đã:
     
               
c. Sói đến nhà bà, nuốt chửng bà,
mặc quần áo, đội mũ của bà và lên giường:
          d. Bác thợ săn lấy dao rạch bụng sói,
                    cứu bà và Khăn Đỏ:
     
               
Đáp án
a. Mẹ giao làn bánh
cho Khăn Đỏ mang đi biếu bà:
          b. Sói nói với Khăn Đỏ trong rừng
     có hoa, có chim, hãy dừng lại ngắm cảnh đã:
     
               
c. Sói đến nhà bà, nuốt chửng bà,
mặc quần áo, đội mũ của bà và lên giường:
          d. Bác thợ săn lấy dao rạch bụng sói,
                    cứu bà và Khăn Đỏ:
     
               

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích