Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / k, kh (kẻ, khế)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm từ viết sai chính tả trong câu sau?

Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, khẻo về mẹ mắng!

Đáp án

Tìm từ viết sai chính tả trong câu sau?

Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, khẻo về mẹ mắng!

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích