Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / iu, êu (rìu, phễu)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền tiếng có vần "iu" vào chỗ trống trong câu dưới đây ?
"Cây táo nhà bà sai ….. quả."

Đáp án

Điền tiếng có vần "iu" vào chỗ trống trong câu dưới đây ?
"Cây táo nhà bà sai ….. quả."

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích