Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 18 / it, iêt (mít, viết)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau: 

  • iệt
  • ịt
  • iết
1. thời t
2. V
Nam
3. đông ngh
Đáp án
1. thời t
2. V
Nam
3. đông ngh

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích