Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 21 / ip, up (nhịp, búp)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng chứa vần ip hay up thả vào ô trống:

  • giúp
  • chíp
  • chụp
  • kịp
a.
thời
b.
đèn
c. con
d.
đỡ
Đáp án
a.
thời
b.
đèn
c. con
d.
đỡ

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích