Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / inh, ênh (tính, kênh)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
m… mông; định m…; th… thang
Đáp án
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
m… mông; định m…; th… thang
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích