Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / iêu, yêu (diều, yêu)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vần "iêu" hay vần "yêu" vào chỗ trống sao cho thích hợp?

- giới ......

- ...... quý

Đáp án

Điền vần "iêu" hay vần "yêu" vào chỗ trống sao cho thích hợp?

- giới ......

- ...... quý

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích