Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 16 / iêm, yêm (xiêm, yếm)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ chứa vần iêm, vần yêm thả vào ô trống:

  • yếm
  • kiểm
  • niềm
  • liềm
a. cái
b.
tra
c. âu
d.
vui
Đáp án
a. cái
b.
tra
c. âu
d.
vui

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích