Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 20 / ich, êch (lịch, ếch)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm các hình ảnh có vần ich hay vần êch thả vào ô trống sao cho phù hợp với tên gọi:

a. quyển lịch
b. con ếch
c. diễn kịch
Đáp án
a. quyển lịch
b. con ếch
c. diễn kịch

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích