Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 3 / i, a (bi, cá)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
c… tím; đại c…; b… bách; bật m…

Đáp án

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
c… tím; đại c…; b… bách; bật m…

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích