Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 25 / Hơi nước trong không khí. Mưa
Câu hỏi

Hiện tượng các hạt nước bị đóng băng rồi rơi xuống bề mặt Trái Đất là:

 

Đáp án

Hiện tượng các hạt nước bị đóng băng rồi rơi xuống bề mặt Trái Đất là:

 

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Các giọt nước bị đóng băng khi có khối lượng nặng không thể bị đẩy lên được nữa thì sẽ rơi xuống Trái Đất.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích