Lớp 3 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 1 / Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
Câu hỏi

Bạn cảm thấy thế nào khi phải thở trong không khí nhiều khói bụi ?

Đáp án

Bạn cảm thấy thế nào khi phải thở trong không khí nhiều khói bụi ?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích