Lớp 3 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 1 / Hoạt động thở và cơ quan hô hấp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bạn cảm thấy thế nào khi phải thở trong không khí nhiều khói bụi ?

Đáp án

Bạn cảm thấy thế nào khi phải thở trong không khí nhiều khói bụi ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích