Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Hình vuông, hình tròn (Tuần17)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • hình tam giác
  • hình tròn
  • hình vuông
  • hình chữ nhật
Trong hình trên có:
- Hình màu đỏ là
.
- Hình màu cam là
.
- Hình màu vàng là
.
Đáp án
Trong hình trên có:
- Hình màu đỏ là
.
- Hình màu cam là
.
- Hình màu vàng là
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích