Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 3 / Hình vuông, hình tròn (tuần 3)
Câu hỏi

Chiếc đĩa trên có hình :

Đáp án

Chiếc đĩa trên có hình :

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích