Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 21 / Hình vuông, hình tròn (Tuần 21)
Câu hỏi

Cho hình vẽ sau:

Hình vẽ trên có hình vuông và hình tròn.

Đáp án

Cho hình vẽ sau:

Hình vẽ trên có hình vuông và hình tròn.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích