Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 2 / Hình vuông, hình tròn (tuần 2)
Câu hỏi

Những hình nào ở hình trên là hình tròn?

Đáp án

Những hình nào ở hình trên là hình tròn?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích