Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 15 / Hình vuông, hình tròn (Tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án sau vào ô trống:

Cho biết các hình trong ô sau có màu gì?

  • Màu xanh lá
  • Màu đỏ
  • Màu vàng
  • Màu xanh lam
Hình vuông
Hình tròn
Hình tam giác
Đáp án
Hình vuông
Hình tròn
Hình tam giác

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích