Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Hình vuông, hình tròn (Tuần 12)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả hình ảnh đúng vào ô trống:

Đồ vật có dạng hình vuông:
Đáp án
Đồ vật có dạng hình vuông:

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích