Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 10 / Hình vuông, hình tròn (tuần 10)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em kéo thả các số vào ô trống phù hợp với hình vẽ dưới đây: 

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Hình vẽ trên có
hình vuông,
hình tròn.
Đáp án
Hình vẽ trên có
hình vuông,
hình tròn.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích