Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 16 / Hình tam giác (Tuần 16)
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống

  • 7
  • 4
  • 6
Hình trên có:
hình tam giác.
Đáp án
Hình trên có:
hình tam giác.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích