Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 15 / Hình tam giác (Tuần 15)
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống tương ứng với các hình vẽ sau:

  • 6
  • 9
  • 5
Hình vẽ Số hình tam giác
Đáp án
Hình vẽ Số hình tam giác

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích