Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 13 / Hình tam giác (Tuần 13)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

Cho hai hình vẽ sau:

Hình 1 Hình 2
  • ít hơn
  • bằng
  • nhiều hơn
Số hình tam giác ở hình 1
số hình tam giác ở hình 2.
Đáp án
Số hình tam giác ở hình 1
số hình tam giác ở hình 2.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích