Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Hình tam giác (Tuần 12)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án đúng vào ô trống:

  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
Hình trên có
hình tam giác.
Đáp án
Hình trên có
hình tam giác.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích