Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 10 / Hình tam giác (tuần 10)
Câu hỏi

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu hình tam giác ?

 

  • 3
  • 4
  • 2
  • 1
Hình vẽ trên có
hình tam giác. 
Đáp án
Hình vẽ trên có
hình tam giác. 

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích