Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 5 / Hình chữ nhật - Hình tứ giác


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cạnh thứ nhất của một hình tứ giác là 12cm, cạnh thứ hai dài hơn cạnh thứ nhất 3cm, cạnh thứ ba bằng cạnh thứ nhất, cạnh thứ tư là số liền trước số 20. Vậy cả bốn cạnh của tứ giác dài cm.

Đáp án

Cạnh thứ nhất của một hình tứ giác là 12cm, cạnh thứ hai dài hơn cạnh thứ nhất 3cm, cạnh thứ ba bằng cạnh thứ nhất, cạnh thứ tư là số liền trước số 20. Vậy cả bốn cạnh của tứ giác dài cm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích