Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 10 / Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
Câu hỏi
Đáp án
Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

- Thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm ở mọi nơi khi mặt trời chiếu vuông góc với Trái Đất tại Xích đạo.
- Bán cầu Nam có ngày dài nhất trong năm vào ngày bắt đầu mùa hè, tức là ngày bắt đầu mùa đông của bán cầu Bắc.
- Tại Xích đạo, quanh năm, thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích