Lớp 4 / Môn Toán / Tuần 2 / Hàng và lớp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm giá trị của chữ số 5 trong mỗi số theo mẫu:

Số

512363

456900

695082

9563

7965

Giá trị của chữ số 5

5000

Đáp án

Tìm giá trị của chữ số 5 trong mỗi số theo mẫu:

Số

512363

456900

695082

9563

7965

Giá trị của chữ số 5

5000

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích