Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 19 / Hai mươi, hai chục


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • một chục
  • 10
  • hai chục
Có 20 con chim cánh cụt hoặc
con chim cánh cụt trong hình vẽ.
Đáp án
Có 20 con chim cánh cụt hoặc
con chim cánh cụt trong hình vẽ.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích