Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 19 / Hai mươi, hai chục


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • hai chục
  • một chục
  • 10
Có 20 con chim cánh cụt hoặc
con chim cánh cụt trong hình vẽ.
Đáp án
Có 20 con chim cánh cụt hoặc
con chim cánh cụt trong hình vẽ.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích