Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 17 / Giữ gìn lớp học sạch, đẹp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lợi ích của việc giữ lớp học sạch đẹp :

Đáp án

Lợi ích của việc giữ lớp học sạch đẹp :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích