Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 32 / Gió


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Loại gió nào không gây nguy hiểm trong các loại gió sau :

Đáp án

Loại gió nào không gây nguy hiểm trong các loại gió sau :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích