Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 23 / Giải toán có lời văn (Tuần 23)
Câu hỏi

Anh có 8 viên bi đỏ và 10 viên bi đen. Anh cho em 5 viên bi. Vậy, anh còn lại viên bi.

Đáp án

Anh có 8 viên bi đỏ và 10 viên bi đen. Anh cho em 5 viên bi. Vậy, anh còn lại viên bi.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích