Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 28 / Giải toán có lời văn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong bãi đỗ xe ô tô đếm được 16 bánh xe, biết mỗi ô tô có 4 bánh, vậy, trong bãi đỗ xe có xe ô tô.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong bãi đỗ xe ô tô đếm được 16 bánh xe, biết mỗi ô tô có 4 bánh, vậy, trong bãi đỗ xe có xe ô tô.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích