Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 22 / Giải toán có lời văn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống để giải bài toán sau:

Minh có 6 quyển vở, cô giáo tặng thêm cho Minh 4 quyển vở nữa. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu quyển vở?

  • có tất cả
  • 10
  • còn lại
  • 4
Bài giải: 
Minh
số quyển vở là: 6 +
=
(quyển)
Đáp án
Bài giải: 
Minh
số quyển vở là: 6 +
=
(quyển)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích