Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / g, gh (gà, ghế)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền hay ghế vào chỗ trống sao cho thích hợp:

...... gô
...... gỗ

Đáp án

Điền hay ghế vào chỗ trống sao cho thích hợp:

...... gô
...... gỗ

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích