Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 9 / eo, ao (mèo, sao)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
b… bọt; ngã nh…; x… trộn

Đáp án

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
b… bọt; ngã nh…; x… trộn

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích